Environmental

Interbaro Environmental Services is ontstaan uit circulair denken, circulair doen: de nieuwe norm in de recyclingbranche.

Markten

Interbaro Environmental Services is actief in de energiemarkt. We voeren in deze markt één op één ontmantelingsprojecten uit.

Diensten

Interbaro Environmental Services is een absolute specialist in het aannemen, sorteren en verwerken van componenten afkomstig uit het elektriciteitsnet...

Circulair denken, circulair doen

Interbaro Environmental Services is ontstaan uit circulair denken, circulair doen: de nieuwe norm in de recyclingbranche waarin afvalstromen niet het einde zijn, maar juist het begin zijn van iets.

Recycling is onderdeel van een circulaire economie, waarbij het draait om het product of materiaal aan het einde van de pijplijn. Kan het product hergebruikt worden of wordt het product gerecycled. 
Circulair denken en doen gaat nog een stap verder. In de circulaire economie kijk je naar de hele levensduur van een product. Niet alleen: wat doe je als het product afgeschreven is, maar ook: hoe kun je iets op zo’n manier ontwerpen dat de grondstoffen steeds opnieuw, zonder verlies van kwaliteit, ingezet kunnen worden.

Interbaro Environmental Services is als dienstverlener dé verbinder tussen de eindgebruiker/ontdoener van het afgeschreven materiaal en de volgende stappen in de kringloop. Naast materiaalstromen ontstaan er gedurende het verwerkingsproces ook zeer waardevolle informatiestromen over het vrijgekomen materiaal.

Certificering

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, recyclen en handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Buitenlandse bedrijven die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan.

Wij zijn o.a. gecertificeerd: