Certificering Interbaro

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Buitenlandse bedrijven die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan.

De NIWO behandelt de aanvragen voor vermelding op de VIHB-lijst. Natuurlijk is Interbaro recycling bv volledig gecertificeerd.

Ook is Interbaro Recycling geregistreerd bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij en heeft vergunning om door inzamelaars uit België ingezamelde grondkabels te verwerken.

Door de Provincie Gelderland is aan Interbaro Recycling de gevraagde oprichtingsvergunning verleend voor o.a. op- en overslag en inname van kabelreststoffenafval (papier-, kunststofgeïsoleerd en grondkabel en andere kabelrestanten)