Markten

Markten Interbaro Environmental Services

Interbaro Environmental Services is actief in de energiemarkt. We voeren in deze markt één op één ontmantelingsprojecten uit. Interbaro Environmental Services kan worden ingeschakeld om haar kennis en kunde inzake de demontage en scheiding van afgeschreven technische installaties toe te passen. Interbaro Environmental Services voert al haar diensten en werkzaamheden uit onder stringente milieucondities.

Materialen welke vrijkomen leiden tot nuttig toepasbare secundaire grondstoffen die circulair toepasbaar zijn. Naast nuttig toepasbare grondstoffen komt er nog iets vrij, namelijk nuttig toepasbare data.  Ons bedrijf heeft een belangrijke rol in de afvalverwijderingsketen en levert een belangrijke bijdrage om te komen tot een circulaire economie en duurzaam gebruik van grondstoffen.