Over Ons

Vanaf 1970

Interbaro Environmental Services is ontstaan uit circulair denken, circulair doen: de nieuwe norm in de recyclingbranche waarin afvalstromen niet het einde zijn, maar juist het begin zijn van iets.
Recycling is onderdeel van een circulaire economie, waarbij het draait om het product of materiaal aan het einde van de pijplijn. Kan het product hergebruikt worden of wordt het product gerecycled.
Circulair denken en doen gaat nog een stap verder. In de circulaire economie kijk je naar de hele levensduur van een product. Niet alleen: wat doe je als het product afgeschreven is, maar ook: hoe kun je iets op zo’n manier ontwerpen dat de grondstoffen steeds opnieuw, zonder verlies van kwaliteit, ingezet kunnen worden.
Interbaro Environmental Services is als dienstverlener dé verbinder tussen de eindgebruiker/ontdoener van het afgeschreven materiaal en de volgende stappen in de kringloop. Naast materiaalstromen ontstaan er gedurende het verwerkingsproces ook zeer waardevolle informatiestromen over het vrijgekomen materiaal.