Statoren rotoren recycling

Statoren rotoren recycling

Statoren en rotoren zijn onderdelen die onder andere voorkomen in elektromotoren en generatoren. Bij Interbaro Recycling worden zowel grote als kleine statoren/rotoren ingekocht.

Statoren/rotoren met stuks gewicht van tientallen tonnen is geen uitzondering, deze zijn bijvoorbeeld afkomstig uit windmolens. Ook bij de sloop of renovatie van bijvoorbeeld schepen of fabrieken komen grote statoren/rotoren vrij.

Bij Interbaro Recycling worden deze objecten professioneel aangepakt zodat deze met de opgedane ervaring en aanwezige machines efficiënt gerecycled worden. In te zetten grondstoffen zijn het eindresultaat.